Finskkurs I

( 1984)

Fire uker i Turku (Åbo) for å lære finsk språk og kultur. Utflukter tll Pori (Bjørneborg) og Rauma.

Mer innhold følger etter hvert.© 2000 - 2021 Håkon Bergset


I N N H O L D S F O R T E G N E L S E
FORSIDEN