Provence ved påsketid

(April 2014)

En uke fra pås­kens slutt i Pro­vence er en herlig ting. Fra førs­te pås­ke­dag og en uke fram var vi i Sør-Frank­rike. De fem førs­te da­ge­ne bod­de vi på det knøttlille Mas des La­van­des et par ki­lo­me­ter nord for Fay­ence. Her bod­de vi som de enes­te gjes­te­ne de fles­te av da­ge­ne, og nøt den u­sed­van­li­ge gjest­fri­he­ten.

Det kommer mer innhold etter hvert.© 2000 - 2021 Håkon Bergset


I N N H O L D S F O R T E G N E L S E
FORSIDEN