Finskkurs II

( 1985)

Årets fire ukers kurs i finsk språk og grammatikk var lagt til Tampere (Tammerfors).

Mer innhold følger etter hvert.© 2000 - 2021 Håkon Bergset


I N N H O L D S F O R T E G N E L S E
FORSIDEN