Tordenskiold og kompani

( 2010)

I det norske miljøet i København fins det flere foreninger som på forskjellig vis ivaretar erindringen om nordmenns liv og levnet i unionstiden og senere.

Den nok mest berømte og fargerike nordmann som har satt spor etter seg i Danmark er Peter Wessel, alias Tordenskiold.

Selskabet Danske Tordenskiold-Venner arrangerer blant annet en minnegudstjeneste og kransnedleggelse ved Tordenskiolds sarkofag i Holmens kirke på hans fødsesldag, 28. oktober. På bildet over ser vi sarkofagen med kransene dagen etter 319-årsdagen i 2009.

Ved sarkofagen utspiller det seg et ritual som har vært holdt i hevd de siste 40 år. Fire kranser legges ned i tur og orden, blant annet en fra Norges ambassade i København. Det blåses en trompetfanfare til trommevirvler, og det er korsang. Denne gang fikk vi høre en arie av Henry Purcell og et nyere dansk korverk. Inne i kirken hadde vi allerede hørt koret synge Schubert.

Etter høytideligheten samlet innbudte gjester seg til mat, vin og foredrag i Forsvarskommandoens kantine. Vi var en broket forsamling av danske militarister og norske sivilister.

Selskabet Danske Tordenskiold-Venner

En annen berømt - og i samtiden kanskje også beryktet - nordmann i København er Johan Herman Wessel. Som en av drivkreftene bak Det Norske Selskab bidro han og hans kumpaner til byens sosiale liv på en måte man fremdeles hører ekkoet av.

Disse to Wessel-er stammer fra den samme Bergens-familie, men ingen av dem kom fra Bergen. Den våpenføre ble født i Trondheim og den penneføre i Vestby.

Wesselstuerne - Danmarks minste museum?

Det Norske Selskab fins ikke mer, men i 1863 oppsto en etterfølger som lever i beste velgående i dag, Den Norske Forening. Til foreningens 100-årsjubileum skrev Mentz Schulerud en bok som jeg har skannet og ocr-lest, og som foreningen i sin helhet har lagt opp på hjemmesiden:

Nordmenn i København (1963)

Jeg har også lagd en hjemmeside for Den Norske Forening:

Den Norske Forenings hjemmeside

Men la oss ikke glemme torskemiddagene! I 1917 begynte noen norske menn å møtes på Hotel d'Angleterre med jevne mellomrom for å spise torsk på norsk maner. Norske Herreaftener ble en tradisjon, og i dag møtes vi hver første torsdag i måneder med R. Det serveres kokt torsk med tilbehør to ganger med rødvin og akevitt, og det er pannekaker med syltetøy til dessert.

Man skal være norsk, av hankjønn, og bli invitert av et medlem i Norsk Understøttelsesforening i Kjøbenhavn for å kunne bli med på middagene. Jakke og slips er obligatorisk påkledning, og vi sitter i rundkrets og spiser. Og man blir hedret med jakkenåler, rosetter eller stjerner for hvert år man har vært med på alle middager gjennom en hel sesong.

Vi møtes i Norges Hus på Amager Boulevard 111 A. Huset ble innviet i 1933, og har siden 1958 Sjømannskirken, Kong Haakons Kirke, som nærmeste nabo, nesten vegg i vegg med huset.

Her er vi avbildet etter middagen ved sesongavslutningen i 2009. Noen er blitt tildelt æresbevisninger under en noe anakronistisk seremoni som nok stammer fra den gamle gardes studenterdager. Vi poserer foran et portrett av Kong Olav V som har hengt på en av DFDS-båtene mellom Oslo og København. Jeg kikker så vidt fram til høyre for mannen i lys dress.

Torskeklubbens hjemmeside© 2000 - 2021 Håkon Bergset


I N N H O L D S F O R T E G N E L S E
FORSIDEN