Om hjemmesiden

Jeg har denne hjemmesiden for å fortelle mine venner litt om hvordan livet arter seg her i København, hvor jeg har bodd siden 2000.

Jeg håper at det nye designet fra slutten av 2018 er enkelt og selvforklarende. Innholdsfortegnelsen er alltid synlig øverst til høyre på siden.

Det meste av innholdet er kommet til år etter år fra år 2000, men jeg holder også på med å utvide bakover i tid, tilbake til da jeg kjøpte mitt første speilreflekskamera for penger jeg hadde tjent på sommerjobb etter gymnaset i 1975. Jeg har fått skannet ca. 7500 lysbilleder, og mange av dem dukker opp her etter hvert.© 2000 - 2021 Håkon Bergset


I N N H O L D S F O R T E G N E L S E
FORSIDEN