Mine projekter fra de senere år

Som ansat ved Niels Bohr Arkivet i København har jeg frem til 2018 digitaliseret Niels Bohrs videnskabelige korrespondance. Det drejer sig om ca. 6.200 breve til og fra tæt ved 400 videnskabsmænd fra den første halvdel af det tyvende århundrede. Sammen med selve brevene har jeg scannet samt OCR-læst kartoteks­kort med korte beskrivelser af brevenes indhold samt lavet et udkast til en webløsning for bladring, søgning og præsentation af indholdet.

>> Link til foreløbigt udkast hos Niels Bohr Arkivet


Siden 2018 har jeg ombrudt Kraks Blå Bog for Gads Forlag i København. Det er en relativt stor produktion med omkring 1600 sider bestående af biografier over knap 9.000 nulevende danskere.

>> Link til web-versionen af Kraks Blå Bog (ikke udviklet af mig).


For forlaget Ad Notam i Oslo fremstillede jeg i 2019 en webtjeneste indeholdende ca. 1600 dagbogsnotater over en periode fra 1882 til 1937, ført i pennen af advokaten og kulturpersonligheden Arthur Knagenhjelm, med omkring 20.000 fodnoter og kommentarer.

Jeg har også lavet ombrydningen af en trykt udgave af samme samt stået for produktionen af denne.

>> Link til webtjenesten på adnotamonline.net


For Forlaget Multivers i København fremstillede jeg i 2016 den måske største e-bog i Danmark til nu. Det er den elektroniske version (i epub-format) af Carl Nielsen breve og dagbøger, baseret på den trykte 12-bindsudgave som Forlaget Multivers udgav over en årrekke. Indholdet består af ca. 8.500 tekster, 1000 billeder og talrige nodeeksempler.

>> Link til download af e-bogen hos Forlaget Multivers.


Et rent udviklingsprojekt i de sidste år, med både frontend (selve hjemmesiden) og backend (fasciliteter for opdateringer af selve hjemmesiden samt etablering af kurser og foredrag med beskrivelser og fastsættelse af bl.a. tid og sted, og dialoger for tilmelding til arrangementerne og registrering af disse):

>> Link til ingelouv.dk.


Et andet rent udviklingsprojekt, som fant sted i 2016-17, var en hjemmeside for præsentation af en bibliografisk database med mere end 60.000 indførsler og kvartalsvise opdateringer. Der var fasciliteter for bladring og søgninger, og registreringer af forskellige typer abonnementer. Tjenesten er desværre ikke længere tilgængelig.© 2000 - 2021 Håkon Bergset


I N N H O L D S F O R T E G N E L S E
FORSIDEN