Velkommen til Håkons gode sider!

Velkommen til hjemmesiden min! Her legger jeg ut stoff om forskjellige ting, særlig reisebrev og andre hilsener til omverdenen. Jeg regner med at siden fortrinnsvis blir besøkt nå og da av venner og bekjente, noe jeg også har fått bekreftet av norske venner som på denne måten kan holde seg orientert om min tilværelse i Danmark fra slutten av år 2000.

Jeg kaller hjemmesiden "Håkons gode sider", for mine mindre gode sider akter jeg ikke å offentliggjøre. Så det blir med den ene siden av medaljen...

Det meste av hjemmesiden er på norsk, men min CV og tilhørende prosjektliste er på dansk, fordi jeg bor og har søkt arbeid i Danmark.

Bildet øverst på siden er fra 2008. Da var jeg sammen med tre gamle kollegaer på Wagner-festspillene i Bayreuth. Her ble vi kalt inn i salen av åtte messingblåsere med en forsmak på hva som ventet oss i de neste halvtimer og timer.

Dette med å ha en blogg eller en hjemmeside er litt en enveiskommunikasjon. Men jeg håper at det kommer reaksjoner og kommentarer til det som står her, eller om helt andre ting. E-postadressen står nederst i venstre hjørne.

Forhåpentlig er hjemmesiden enkel i bruk. Innholdsfortegnelsen er alltid å finne øverst i venstre hjørne (ikonet ☰), så det skulle være en smal sak å finne de enkelte innleggene jeg har skrevet.

P.t. (januar 2020) er de seks siste årgangene ganske mangelfulle, men jeg jobber med å fylle hullene. Det er også rudimenter av sider tilbake til 1975, her kommer det også mer etter hvert.© 2000 - 2021 Håkon Bergset


I N N H O L D S F O R T E G N E L S E
FORSIDEN