Vestlandet

( 1975)

Med tog, buss og ferger opplevde jeg Vestlandet for første gang sammen med mine foreldre.

Mer innhold følger etter hvert.© 2000 - 2021 Håkon Bergset


I N N H O L D S F O R T E G N E L S E
FORSIDEN